Synskadad man byter lysrör
SL:s reparatör, Rickard Norell byter lysrör

Arbetsmarknad

Det är oftast människors fördomar om att personer med synnedsättning enbart klarar av vissa saker som begränsar våra möjligheter på arbetsmarknaden. Inte synnedsättningen i sig. Många vet exempelvis inte att en person med synnedsättning kan mejla eller surfa på Internet. Vissa tror att vi som har olika synnedsättningar har en högre sjukfrånvaro. Vilket inte alls stämmer.

För att minska fördomarna ser vi det som oerhört viktigt att personer med synnedsättningar får samma möjligheter och chanser som alla andra att komma ut på arbetsmarknaden. Genom att visa att synnedsättningen inte är ett hinder. Genom att visa att människor med alla sorters funktionsavvikelser alltid bidrar på en arbetsplats. 

Personer med synnedsättningar finns representerade inom en mängd olika yrken; börsmäklare, låssmeder, journalister, sjukgymnaster och projektledare. Med de hjälpmedel som finns idag kan den som har en synnedsättning välja yrke baserat på intresse och talang istället för att utgå ifrån synnedsättningen. Tyvärr är personer med synnedsättning i högre grad än befolkningen i övrigt utan arbete. Trots att praktiska förutsättningar som tekniska lösningar finns, trots att personer med synnedsättning ofta har en hög utbildningsnivå.

Därför arbetar SRF Stockholm Gotland med påverkansarbete mot landstinget och andra arbetsgivare. Vi vill förändra attityder och fördomar och med hjälp av goda exempel och positivt bemötande visa att de tänker lite fel. Vi stödjer även personer med synnedsättning som söker arbete eller som har problem på sin arbetsplats. En väldigt viktig del av vårt arbete är att stötta unga med synnedsättning när de söker sommarjobb eller sitt första riktiga arbete.

Vi samarbetar även med och stödjer landstingets satsning på praktikplatser och sommarjobb för personer med bland annat synnedsättning.

Vi vill gärna veta vad du som synskadad tycker om arbetsmarknad, mejla till kansli@srfstockholmgotland.se