Tidningar

Tre tidningar av vår synpunkt

Vår synpunkt

Vår Synpunkt är en medlemstidning för dig som är medlem i SRF Stockholm Gotland. Den kommer ut med åtta nummer om året,och du kan välja om du vill ha den i svartskrift, punktskrift, inläst eller via mejl.

Mer om Vår Synpunkt

Vår Synpunkts utgivningsplan

 

Daisyskivor i kuvert

Läns- och Riksnytt

Läns- och Riksnytt är en nyhets- och reportagetidning för alla med synskada i Stockholms län. Den kommer en gång i veckan, 40 nummer om året.

Mer om Läns- och Riksnytt

 


Lyssna på senaste numret av Läns- och Riksnytt