En man står i en busskur och trycker på knappen till en talande elektronisk skylt.
Med talande elektroniska skyltar får du veta när bussen går genom att trycka på en knapp.

Kollektivtrafik

Sedan några år finns det automatiskt utrop av hållplatser på den nyare typen av tunnelbanetåg i Stockholm. Elektroniska skyltar med inbyggt tal är en annan teknisk förbättring, som gör att man kan höra vilket tåg eller vilken buss som är på ingång. Många har nytta av det, men det är extra viktigt för oss som ser dåligt. Här kan du läsa mer om vad vi gör för att kollektivtrafiken ska fungera bra för oss alla.

Ledsagarhjälp för att hitta rätt buss eller tåg

Vi vill att synskadade ska kunna resa obehindrat i hela kollektivtrafiken. För att det ska fungera behöver en del av oss ledsagarhjälp i vissa situationer. Till exempel för att hitta rätt på bussterminaler och stationer som vi inte känner till så väl. Eller för att vara säkra på att byta till rätt buss, tåg eller båt. Vi har drivit denna fråga gentemot SL och har kommit en bra bit på väg.

Numer kan man få ledsagning i stora delar av kollektivtrafiken:
- samtliga stationer i tunnelbanan
- samtliga stationer för pendeltågen
- till och från lokalbanorna, dvs Tvärbanan vid flera anslutningspunkter, Roslagsbanan vid Östra station, Saltsjöbanan vid Slussen och Nockebybanan vid Alvik
- till och från Spårväg City som går mellan Sergelstorg och Djurgården
- vid byte från buss till spårbunden trafik och omvänt på många ställen i länet

Det finns fortfarande saker som SL behöver förbättra. Vi jobbar för att ledsagning också ska finnas när man vill byta mellan olika bussar på någon av bussterminalerna. Nya båtlinjer startas, bland annat pendelbåtar mellan Nybrokajen och Nacka- Lidingö. Även där behövs möjligheter till ledsagning, så att synskadade tryggt kan ta sig till och från pendelbåtarna.

Talande elektroniska skyltar och annat som gör trafikinformationen tillgänglig

Bra information är en viktig del i resandet. Vi vill precis som andra resenärer veta när nästa tunnelbanetåg eller buss kommer och vart den går. Ett av våra viktiga krav är därför att elektroniska skyltar ska ha inbyggt tal. Om man inte ser tillräckligt bra för att läsa med ögonen ska man kunna använda öronen och höra vad som visas på skylten istället. En sådan talenhet som kopplas till elektroniska skyltar brukar kallas för prator.

Vi har lyckats påverka SL så att fler och fler skyltar har pratorer. På tunnelbanans stationer finns skyltar med inbyggt tal. Nyligen har mer än 1200 busshållplatser fått nya elektroniska skyltar, där man kan aktivera talet genom att trycka på en knapp.

Vi jobbar nu för att SL ska ha ett bra underhåll av skyltarna så att talet alltid fungerar. Vi vill också att SL ska bli bättre på att informera synskadade om talande skyltar och hur man hittar knapparna som sätter igång talet. 

Åtgärder som gör det lättare att orientera sig på stationer, hållplatser och bytespunkter

Det behöver bli lättare att orientera sig på stationer, bussterminaler och hållplatser. Våra krav tillsammans med skärpt lagstiftning har lett till en hel del förbättringar. Alla plattformar i spårtrafiken ska ha en tydlig vit kontrastmarkering längs perrongkanten. Innanför den ska finnas en kännbar "taktil" markering, för dem av oss som ser mycket lite eller inget alls. Markeringen går att känna med fötterna eller vit käpp. Tyvärr finns markeringarna inte överallt ännu. Sämst är det på SL:s lokalbanor: Saltsjöbanan, Lidingöbanan och Nockebybanan.

Busshållplatser måste också utformas så att de fungerar bra för synskadade. De ska bland annat ha en vit kantsten, så att kontrasten mot körbanan blir tydlig. Det ska också finnas en kännbar "taktil" markering, som visar var framdörren hamnar när bussen stannar. Tyvärr finns det fortfarande många busshållplatser som inte har anpassats för oss. Oftast är gatumiljön ett kommunalt ansvar och länets kommuner är olika bra på att förbättra sina busshållplatser.

Bussterminalerna i länet behöver förbättras. Vi vill att det ska finnas ledstråk att följa, som gör det enklare att orientera sig och hitta rätt buss. Tydliga skyltar som placeras så att de blir lätta att läsa är ett annat krav vi driver.

Särskilt telefonnummer hos SL för frågor om tillgänglighet

Efter förslag från oss har SL startat ett särskilt telefonnummer dit personer som har någon funktionsnedsättning kan ringa. Där kan man beställa ledsagning, få information om tidtabeller, linjekartor och annat vi behöver veta för att kunna åka kollektivt. Dit kan du också enkelt anmäla om t.ex. en talande skylt inte fungerar eller om du blivit dåligt bemött av exempelvis en busschaufför.
Om det blir stopp i trafiken så att du inte kan fortsätta resan som du hade tänkt då är det tillgänglighetsnummer som du ska ringa för att få hjälp att resa vidare.

Du kan både ringa och maila till tillgänglighetskanalen:
Telefon: 020 – 120 20 22
e-post: tillganglighet@sl.se

Särskild resegaranti

Till samma telefonnummer kan du också ringa om utlovade tillgänglighets anpassningar i kollektivtrafiken inte fungerar som den ska under resan. Det kan vara om hållplatsutropet på bussen inte fungerar så att du går av på fel hållplats eller om hissen inte fungerar i fall att du beroande av att använda hiss. I sådana situationer gäller SL:s särskilda resegaranti för personer med funktionsnedsättning. Personalen på tillgänglighetsnumret ska hjälpa till så att du kan fullfölja resan t.ex. genom att ordna fram en taxi.

Vi vill gärna veta vad du som synskadad tycker om kollektivtrafiken, mejla till kansli@srfstockholmgotland.se