Glada medlemmar
Några av våra medlemmar

Bli medlem

Alla är välkomna att bli medlemmar hos oss!

Vi har två olika medlemskap: Synskadad och stödjande medlem. Nedan beskriver vi skillnaden på de båda medlemskapen. 
Alla våra medlemmar får delta på våra aktiviteter och får tidningarna Vår Synpunkt och SRF Perspektiv.

När du ansöker om medlemskap så kan du välja på vilket media som du önskar få information och våra tidningar, Perspektiv och Vår Synpunkt. Vi har fyra alternativ: punktskrift, tal (CD-skiva), e-post och stor text (arial 14-punkter).

Synskadad medlem
För att bli synskadad medlem så ska du antingen ha så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjlig att läsa vanlig skrift eller med synens hjälp orientera sig, eller på grund av synskadan ha andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen, eller vara vårdnadshavare till barn med synskada enligt ovan som ej har fyllt 18 år.
Som synskadad medlem kan du också vara medlem i annan förening än den du redan är medlem i, eller medlem på distrikts- eller riksnivå.

Stödjande medlem
För personer utan synnedsättning eller juridisk person (till exempel företag) som vill delta på våra aktiviteter eller bara vill stödja vår verksamhet.

Familjemedlemskap 
Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.

Om du vill fylla i formuläret nedan för barn- eller ungdomsmedlemskap, klickar du i Synskadad medlem och barnets/ungdomens personnummer osv . Rubriken "Ev. barns personnummer" är endast till för vårdnadshavaren som önskar vara synskadad medlem.


Typ av medlemskap: