Ett par händer håller i ett förstoringsglas som förstorar en text.
Rätt hjälpmedel gör att alla kan få ett självständigt liv

Rehabilitering och hjälpmedel

SRF Stockholm Gotland kräver att alla som får en synnedsättning, oavsett ålder och livssituation, ska få den träning och de hjälpmedel som behövs för att han eller hon ska kunna komma tillbaka till ett aktivt och självständigt liv.

Rehabilitering och habilitering för synskadade innebär inte att man får tillbaka sin syn, utan att man får lära sig att göra sina sysslor på ett nytt sätt. Det kan t ex handla om att lära sig hantera olika hjälpmedel till sin dator eller laga mat när man inte ser. Det kan också handla om att lära sig att hitta till olika platser och att röra sig på stan.

Det här arbetet måste vara anpassat efter varje individs behov, och för att det ska fungera behövs det ordentligt med resurser till våra syncentraler. Framför allt behövs fler utbildningar för synskadade i att hantera den nya it-tekniken.

Vårt arbete gör skillnad

En av SRF:s uppgifter är att framföra synskadades synpunkter på rehabilitering och habilitering både i Stockholms Syncentrals brukarråd och i olika samverkansråd inom Stockholms läns landsting. Vi har under åren nått många framgångar men vi jobbar oförtrutet vidare. Om du har några synpunkter, både positiva och negativa, på det bemötande du fått på Syncentralen så är du välkommen att höra av dig till oss så lovar vi att föra det vidare. 

 
Bättre tillgång till hjälpmedel

Vi arbetar också för att alla synskadade ska få tillgång till de tekniska hjälpmedel som man behöver. Det kan t ex vara hjälpmedel för att förstora texten på datorn eller syntetiskt tal till mobiltelefonen. Vi tycker också att det är viktigt att man får tillräcklig utbildning och träning i att använda hjälpmedlen, och tillgång till service och reparationer när de går sönder.

Vi vill gärna veta vad du som synskadad tycker om rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, mejla till tycktill@srfstockholmgotland.se