Länkar

Synskadades Riksförbund

SRF Stockholms och Gotlands län är ett distrikt till Synskadades Riksförbund.

Synskadades Stiftelse i Stockholms och Gotlands län

Här kan du som synskadad ansöka om bidrag till bl. a. tandvård, rekreation, fritidsaktiviteter mm.

Unga med synnedsättning Stockholm

En intresseorganisation som vänder sig till ungdomar, från 10 år, och arrangerar olika utbildningar, föreläsningar och aktiviteter.

Synskadades schackförbund

Sveriges Synskadades Schackförbund (SSSf) arbetar för att synskadade schackspelare ska kunna mötas, spela schack och tävla på lika villkor.

S:t Eriks Ögonsjukhus

Här kan du hitta svaren på allt inom ögonsjukvård, från ögonbesvär och ögonsjukdomar till olika behandlingar.

Vårdguiden

På vårdguidens hemsida kan du få hjälp med frågor om alla sjukdomar, telefonnr till sjukhus, vårdcentraler mm.

Väntetider i vården

Information om aktuella väntetider i hälso- och sjukvården.

Hjälpmedelsguiden

Landstinget är enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldig att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionshinder. 

Syncentralen i Stockholm 

Syncentralen på Gotland

Syncentralens uppgift är att ge personer med synnedsättning goda förutsättningar att klara sitt dagliga liv, ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering och rehabilitering och andra samverkande insatser.

Iris hjälpmedelsbutik

Här kan du som synskadad hitta allt från klockor, käppar till förvaring och talande vågar.

Polar Print

Här kan du som synskadad hitta allt från Daisyspelare, punkskrivare och datorhjälpmedel.

LVI

Här kan du som synskadad hitta allt från läskamror, punktskrivare och datorhjälpmedel.

Svenska Glaukomförbundet

På Svenska Glaukomförbundet så kan du med ögonsjukdomen, Glaukom, få hjälp och tips.

Svenska RP-föreningen

Förening för personer med ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa (RP) och besläktade ärftliga degenerativa näthinnesjukdomar.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Här kan du som förälder till synskadat barn, läsa om bidrag, läromedel och få råd och stöd.