Nyheter


Snart dags att söka sommarjobb

Trots pandemin erbjuder region Stockholm även i år länets ungdomar att söka sommarjobb. Antalet jobb är däremot kraftigt reducerat och endast de som är 18 år får söka jobben.
Publicerat: 24 feb 2021

Motioner till distriktets årsmöte

Som medlem har du rätt att komma med ett förslag – en motion – om det är något du vill förändra eller du vill att distriktet ska jobba för. Den 1 mars så ska motionerna vara distriktet tillhanda.
Publicerat: 03 feb 2021

Information om Färdtjänstens utskickade folder

Färdtjänsten har skickat ut en folder med nyheter till alla sina resenärer nu i december. Där står det att man under december lanserat en Iphone-app och Bank-ID för beställning av färdtjänstresor. Vi har fått veta att dessa två lanseringar är framflyttade...
Publicerat: 11 dec 2020

Vi behöver din hjälp!

Har du försökt att få hjälp med Coronatest av vårdcentralen och fått ett nekande svar? Vi ber dig då att kontakta oss och berätta om vad som hände. Vi behöver få veta detta för att ta upp det med ansvariga på Regionen.
Publicerat: 03 dec 2020

Tidningarnas utgivningsplaner är klara

Nu kan du hitta Vår synpunkts och Läns- och Riksnytts utgivningsplaner för 2021 på vår hemsida.
Publicerat: 02 dec 2020

Valberedningen önskar få förslag på kandidater

Ta chansen att föreslå kandidater till styrelsen och verksamhetsrevisorer!
Publicerat: 02 dec 2020

Forskningsprojekt om informationen under Covid 19

Organisationen Begripsam kommer göra ett forskningsprojekt om hur personer med olika funktionsnedsättningar har fått eller kunnat uppfatta information under pandemin.
Publicerat: 03 nov 2020

Nu måste alla bussresenärer ha giltig biljett

Trots att bussarnas främre dörrar där viseringsmaskinen finns hålls stängd på grund av smittorisken måste nu samtliga resenärer i Stockholms kollektivtrafik ha en giltig biljett när de kliver på bussen. Den som reser med reskassa måste alltså ta sig till ...
Publicerat: 03 nov 2020

Var sjunde taxi borta från Stockholms gator

Enligt både Taxiförbundet och Trafikförvaltningen har antalet taxibilar i region Stockholm minskat sedan pandemin bröt ut i mars. Orsaken är den kraftigt minskade efterfrågan på taxi från såväl företags- och privatkunder som färdtjänst.
Publicerat: 16 okt 2020

Vita käppens dag

Vita käppens dag – vi leker med tanken om den vita käppen bytte plats med elsparkcykeln.
Publicerat: 15 okt 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Nästa