Ögonsjukvård

SRF Stockholm Gotland arbetar för en bra ögonsjukvård och ett gott bemötande inom ögonsjukvården. Vi vill också att patienter ska få bättre hjälp att komma vidare till rehabilitering när behandlingen hos ögonläkaren är klar.

Bra ögonsjukvård

Vi har täta kontakter med olika delar av landstinget, bland annat ledningen för Sankt Eriks ögonsjukhus. Det ger oss möjlighet att framföra förslag till förbättringar.
Som patient har du rätt att själv välja mellan de vårdgivare som blivit godkända av Stockholms läns landsting.
Du kan antingen vända dig direkt till en godkänd ögonmottagning, eller be din husläkare skicka en remiss till en mottagning som du väljer. 

Bra bemötande

SRF arbetar för att vi som har en synnedsättning ska få ett bra bemötande i vården. I det ingår att personalen ska veta och förstå mer om vad som kan vara svårt om man ser dåligt. Man kan t.ex. behöva ledsagning för att hitta rätt på ögonmottagningen. Vårdpersonalen ska också ge den information du behöver för att vara delaktig i din vård. 

Hjälp att komma vidare

En viktig fråga som vi driver är att ögonläkarna behöver veta mer om rehabilitering för synskadade. Då kan de bättre informera sina patienter om vilka möjligheter som finns efter avslutad behandling. Idag lämnar många patienter sin ögonläkare utan att känna till vilken hjälp man kan få för att klara vardagen när man kommer hem. Ögonläkarna måste se till att patienter som har behov av det remitteras till Syncentralen. 

Bättre tillgänglighet 

SRF arbetar för bättre tillgänglighet för synskadade inom hela vården. Vi anser att de ögonmottagningar som finns har ett extra ansvar att tänka på personer med synnedsättning. För oss innebär god tillgänglighet bland annat att det ska finnas tydlig skyltning, färgsättning som gör det lätt att orientera sig i lokalerna och ett gott personligt bemötande. Vi arbetar också för att det ska finnas ledstråk, som personer med synnedsättning enkelt kan följa, från entrén till receptionen på sjukhus och andra vårdinrättningar. Hissar ska ha tydliga knappar med stora siffror som är lätta att se och som man också kan känna med fingrarna. Det behövs också en talfunktion som säger vilken våning hissen stannar på.

Kunskap om synskador

Varje år anordnar SRF seminarier om olika ögonsjukdomar där läkare från S:t Eriks ögonsjukhus föreläser och svarar på frågor.
Vi är också ute på vårdarbetsplatser samt deltar i utbildningar där vi berättar om synskador och dess konsekvenser.

Vi vill gärna veta vad du som synskadad tycker om ögonsjukvården, mejla till kansli@srfstockholmgotland.se