Rekommenderad vaccination mot covid-19 2023

Från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år för personer 80 år och äldre samt för boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO). För personer 65 till 79 år samt till yngre personer med riskfaktorer rekommenderas en dos per år.

Mer om vaccination mot Covid-19

Region Stockholm erbjuder vaccination

Vaccin är ett viktigt skydd mot allvarlig sjukdom vid flera vanliga infektionssjukdomar: covid-19, säsongsinfluensa och pneumokockinfektion. Vaccination rekommenderas också mot vissa andra sjukdomar om du tillhör en grupp som har ökad risk för att exponeras för smittan. Om du saknar någon av de vaccinationer som rekommenderas under barndomen kan det vara viktigt att komplettera ditt skydd med denna även i vuxen ålder.

Mer om vaccination

Ny covidvaccinationsmottagning erbjuder ledsagning

Måndagen den 29 augusti öppnar region Stockholm upp telefonbokningen för påfyllnadsdos av covidvaccin. Mottagningen som erbjuder ledsagning för synskadade finns på Gamla Karolinska sjukhuset. När du ringer in och bokar vaccinationstid kan du uppge om du behöver ledsagning och/eller vill bli mött i entrén.

Mer om nya vaccinationsmottagningen