Välkommen till oss!

SRF Stockholm Gotland är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information.

Mer om vår organisation
Kvinna med käpp står framför tunnelbanans öppna dörrar

Sommarens avstängningar i kollektivtrafiken

Under sommaren 2020 kommer det att vara ett antal trafikavstängningar inom kollektivtrafiken i Stockholm.

Mer information om avstängningarna

Information om Coronatest

1177 vårdguiden informerar om hur man gör ett Coronatest.

Lyssna på informationen här

Coronainformation från 1177

1177 vårdguiden har givit ut inläst information om Coronaviruset.

Lyssna på informationen här