Välkommen till oss!

SRF Stockholms och Gotlands län är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information. Distriktets roll är också att företräda synskadade personer intresse-politiskt gentemot Stockholms läns landsting (SLL) och region Gotland, dels att vara ett stöd för lokalföreningarna.

Mer om vår organisation
Ditte Kahlström Jansson har blont axellångt hår med lite lugg och bär blommig tröja

SL satsar på ledsagning mellan buss och buss

I juni utvidgade SL sin ledsagningstjänst till att även innefatta ledsagning mellan buss och buss. På hundra olika bytespunkter runt om i länet kan nu resenärer som behöver hjälp till nästa buss beställa en ledsagare. SL erbjuder även bärhjälp mellan exempelvis fjärrtåg och SL-trafiken till och från Stockholms Central i samband med ledsagning.

Mer om ledsagning mellan bussar