Öppet brev till Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons

Inför manifestationen om rättvis och välfungerande färdtjänst gick distriktet ut med ett öppet brev till trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons, M. I brevet uppmanade distriktet honom i egenskap att ta sitt ansvar och jobba för att lösa problemen inom färdtjänsten. Öppna brevet publicerades i dag i tidningen Metro.

Mer om det öppna brevet till K. Tamsons

Inbjudan till manifestation

Välkommen till en manifestation för en jämlik och fungerande färdtjänst. I november förväntas landstingsfullmäktige besluta om landstingets budget för 2018. I budgetförslaget står landstinget fast vid principer om ett mycket begränsat antal resor för färdtjänsttaxiresenärer, dessvärre vill landstinget också införa ett tak för de som idag kan resa efter sina behov.

Länk till artikel