Välkommen till oss!

SRF Stockholm Gotland är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Stockholms och Gotlands län. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information.

Mer om vår organisation

Lägesinformation från distriktskansliet

Med tanke på rådande läge vill vi på distriktet informera om hur vi jobbar nu och under kommande veckor. Vi följer myndigheternas rekommendationer och har därför valt att hålla kansliet helt stäng under vecka 14.

Läs mer om hur vi jobbar