Barn skriver på punktskrivmaskin
Det ska inte vara tungt och krångligt att lära sig läsa

Barn och ungdom

SRF Stockholm Gotland arbetar aktivt med frågor om barn, ungdomar och föräldrar. Vi har en stor medlemsverksamhet med läger, kurser och temakvällar. I många år har vi bevakat i intressepolitiska frågor, som hur habiliteringen för barn på Syncentralen fungerar, möjligheten för unga att få sommarjobb och tillgången på bilbarnstolar i färdtjänsten.

Frågorna har ingått i vårt generella påverkansarbete och lyfts i Regionens olika samverkansråd. Sedan år 2020 har vi också ett fokuserat arbete där vi lyfter ut specifika frågor om barn, unga och föräldrar, där vi kan påverka mer direkt på områden som rör bara just dessa grupper. 

Vår arbetsgrupp; Barn- och Ungdomsgruppen samordnar både medlemsverksamheten och det intressepolitiska arbetet. I gruppens uppdrag ingår dels barn och ungdomar med synnedsättning, dels föräldrar till barn med synnedsättning och föräldrar som själva ser dåligt.  Vi verkar för att dessa grupper känner trygghet i sin vardag och får det stöd de behöver för att bli självständiga individer som kan leva det liv de själva vill. Vi utgår ifrån de rättigheter som fastslås i barnkonventionen, som sedan januari 2020 är lag i Sverige, samt lagen om diskriminering. Gruppen arbetar på tre plan; internt, externt och individstärkande. 

Det interna arbetet syftar till att implementera ett barnperspektiv som en självklar del i allt distriktets påverkansarbete, genom samarbete mellan olika arbetsgrupper och ökade möjligheter för barn och unga att själva komma till tals. Bland annat genom temakvällar och enkäter. 

Det externa arbetet riktar sig till aktörer med betydelse i barns, ungas och föräldrars vardag, som Region Stockholm, Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Syncentralens barnteam. Här arbetar vi för att stödet runt individer ska vara starkt, smidigt och samordnat. En del av arbetet görs i samarbete med andra organisationer, framför allt Unga med Synnedsättning Stockholm. 

Det individstärkande arbetet sker huvudsakligen på våra egna medlemsaktiviteter. Vi vill stötta individer i att bli tryggare i sin vardag, och erbjuda möjligheter att rent praktiskt stärka sin självständighet. Vi har tematräffar med övningar och diskussioner kring kroppsspråk, personlig integritet och hur det är att ha ett sommarjobb, och vi erbjuder aktiviteter där deltagarna får chans att prova på nya saker. Det kan handla om så väl vardagliga sysslor, som att bädda sin säng eller hitta strategier för att orientera i nya miljöer, likväl som att testa olika idrotter eller upplevelser som stärker självkänslan lika mycket som förmågan att klara saker på egen hand. Arbetet riktar sig också till föräldrar, både med och utan egen synnedsättning, med temakvällar om hur man kan stötta barn i sin utveckling, tips för en mer självständig vardag och erfarenhetsutbyten. 

Information om vårt arbete och inbjudningar till medlemsaktiviteter skickas ut löpande. Vi genomför också enkäterundersökningar med medlemmar för att samla in erfarenheter, och få input kring vilka frågor barn, ungdomar och föräldrar själva tycker är viktigast i sin vardag och där vårt arbete behövs som mest framöver.
Kontakta Kristina Ljung om du vill få sådana utskick, har några frågor eller har några synpunkter du vill dela med dig av.