Bild på en Iphone
Iphone har många bra hjälpmedelsfunktioner.

Hjälpmedelsfunktioner i Iphone

Iphone har många hjälpmedelsfunktioner. Här har vi samlat de som är utformade för dig som ser dåligt eller är blind så att du ska kunna använda din mobiltelefon som alla andra. I början tar det tid att vänja sig vid att använda en touch-skärm, men ju mer du tränar, desto lättare kommer det att gå, och med hjälp av de olika hjälpmedelsfunktionerna fungerar det i princip lika smidigt som för den som ser fullt.

Siri

Siri är ett program på din telefon som styrs av din röst. Ju mer du pratar med Siri desto bättre fungerar det eftersom programmet lär känna din röst.

För att använda Siri, tryck ner knappen och säg bara vad du vill att Siri ska göra.På tidigare versioner av Iphone (4-8) som har en hemknapp, en rund knapp längst ner på skärmen, trycker man ner knappen och säger vad Siri ska utföra.
På Iphone X och senare versioner får man trycka ner ”låsknappen” på sidan. Håll nere knappen ett par sekunder tills du hör en signal, då kan du börja prata.

Här är några exempel där Siri kan förenkla din vardag:
Ställ in timer, tryck ner knappen och säg, sätt på timer på 8 minuter.” Tiden räknas ner och du får ett larm när tiden går ut.
Få veta hur vädret är idag, tryck ner knappen och säg, Hur är vädret idag? Du får då ett svar direkt.
Lägg in en händelse i kalendern, tryck på knappen och säg, lägg till i kalendern tandläkarbesök den 15 oktober kl. 15:00.” så sparas detta i kalendern.
Be Siri ringa upp ett samtal, tryck på knappen och säg, Ring Kalle Persson.” så kopplas samtalet fram. Person måste då finnas inlagd i kontakter. 
Du kan även ringa genom att trycka på knappen och säga, ring 08000000”. Numret behöver inte finnas i kontakter. 
Skicka sms, tryck på knappen och säg, skicka meddelande till ”Kalle Persson”. Du får då en fråga av Siri om vad du vill skriva i meddelandet. Säg vad du vill skriva så skickar Siri meddelandet.
Sök efter mail, tryck ner knappen och säg, leta efter det senaste mailet från Anna Andersson.” Siri frågar då om du önskar få det uppläst.
Du kan enkelt be Siri att ta reda på något du vill veta och be programmet söka upp informationen med hjälp av t. ex. Google.

VoiceOver

VoiceOver är en skärmläsare som beskriver vad som händer på din skärm så att du lätt kan navigera på din telefon. Exempelvis kan du få meddelanden upplästa, skriva på skärmens tangentbord och hitta fram till rätt app. Programmet läser upp och beskriver det du pekar på. För att använda Voiceover ger du olika kommandon och rörelser med dina fingrar på telefonens skärm, det kallas för gester. 

Du får information och kan öva på de gester du använder för att styra funktionen när du aktiverat Voiceover. 

Du aktiverar VoiceOver genom att gå in under, Inställningar, Hjälpmedel, VoiceOver. När VoiceOver är aktiverad kan du enkelt slå på/av funktionen genom att trycka tre gånger på Hemknappen, den runda knappen längst ner på skärmen.
Har du en iPhone X och senare använder du sidoknappen istället.

Du kan självklart också be Siri slå av/på VoiceOver.

VoiceOver kan ställas in på fler olika språk och med olika röster. Ändra språk eller röst genom att gå in under: Inställningar, Hjälpmedel, VoiceOver, Tal, språk/röster.

Om du vill öka/minska uppläsningshastigheten eller tonhöjden i VoiceOver kan du justera dessa efter dina behov.

Zooma

Om du tycker att texten på telefonens skärm är för liten kan du aktivera en zoom-funktion så att texten förstoras.
Du aktiverar Zoom-funktionen genom att gå in under: Inställningar, Hjälpmedel, Zoom.

Du kan välja hur mycket du vill förstora skärmens innehåll och om du vill zooma in på hela eller bara delar av skärmen.
Precis som med VoiceOver styr du Zoom-funktionen genom olika kommandon och rörelser med dina fingrar.

Om du bara vill förstora bilder behöver du inte aktivera Zoom-funktionen. Gör istället en nypande rörelse med tummen och pekfingret, genom att öka mellanrummet mellan fingrarna zoomar du in på bilden, genom att minska det zoomar du ut.

Förstorare

Du kan också använda din mobil som ett förstoringsglas. 
Du aktiverar Förstorar-funktionen genom att gå in under: Inställningar, Hjälpmedel, Förstorare.

Du kan då hålla telefonen över exempelvis en liten text för att förstora den precis som med ett förstoringsglas, eller ta ett foto och frysa bilden och hålla den närmare ögonen.

Skärmhjälpmedel

Om du önskar ändra hur innehållet visas på skärmen så kan du använda Skärmhjälpmedel som Färgfilter och Invertera färger. Du kan också justera färgintensiteten, färgtonen och bildfrekvensen.

Alla inställningar för skärmhjälpmedel gör du under: Inställningar, Hjälpmedel, Skärminställningar.

Tal vid skrift

Funktionen tal vid skrift gör att din telefon säger de bokstäver och ord du skriver.
Du aktiverar Tal vid skrift-funktionen under: Inställningar, Hjälpmedel, Tal.

Diktering

Du kan tala in text som du vill skriva. Exempelvis kan du skriva en inköpslista i anteckningar eller skriva ett SMS genom att säga det du vill skriva till din telefon.

Du aktiverar diktering på Iphone version 4-8 så finns det längst ner på tangentbordet en knapp till vänster om mellanslag som heter Diktera. 
På Iphone X och senare versioner ser tangentbordet lite annorlunda ut, dikteringsfunktionen ligger längst ner till höger, under ”Retur”-knappen. Tryck på den och invänta en ton och säg det du vill skriva. Prata tydligt och inte för fort.

Precis som med Siri, ju mer du använder diktering desto bättre fungerar det. 

Emojis och Smileys

Emojis och Smileys är olika figurer och h objekt som du kan använda i dina sms och mail. Det är små bilder som föreställer olika objekt och kan användas istället för ord eller för att förstärka ett budskap. Exempelvis kan du lägga till ett leende ansikte, en blomma eller en flagga.

På tangentbordet på skärmen finns knappen Nästa tangentbord, två knappar till vänster om Mellanslag.
På senare modeller av iPhone ligger emoji-tangentbordet längst ner till vänster, under knappen för att byta till tangentbordet för siffror och symboler.

Där väljer du tangentbordet Emojis, klicka på den figur/objekt som du önskar så kommer de med i ditt sms/mail.För att tangentbordsval ska finnas behöver du lägga till dessa under, Inställningar, Allmänt, Tangentbord, Lägg till nytt tangentbord. Kan man skriva på olika språk?Det går att skriva på olika språk.

För att tangentbordsval ska finnas på ditt tangentbord behöver du först lägga till dessa under: Inställningar, Allmänt, Tangentbord, Lägg till nytt tangentbord. Där kan du lägga till språk. 

Syntolkning

När du tittar på filmer på din IPhone kan du slå på syntolkning för att få scenerna beskrivna.Emojis syntolkas när du har voiceOver igång, du får då en beskrivning av de olika figurerna/objekten. 

Du aktiverar Syntolkningsfunktionen genom att gå in under: Inställningar, Hjälpmedel, Syntolkning.

OBS!
Tänk på att funktionerna kan variera och ändras vid nya uppdateringar. Du kan alltid använda dig av Sökfunktionen under inställningar för att få uppdaterad information. Eller gå in under Hjälpfunktionen för att få vidare instruktioner.

Kurser

SRF anordnar ibland Iphonekurser för att lära sig mer. Om du är inskriven på Syncentralen så har de vissa Iphoneutbildningar.