Kvinna som ledsagas av taxichaufför

Konsten att ledsaga

Många som har en synnedsättning kan någon gång behöva bli ledsagad. Här nedan följer några konkreta tips för dig som är nyfiken på hur man kan göra.

När man möter en person med synnedsättning som ser ut att behöva lite stöd/hjälp, är det trevligt om man lägger en hand på hens arm, presenterar sig och stämmer av att det är rätt person. När man inte ser kan det vara svårt att lokalisera röster och vem som pratar med vem, därför kan en kort kroppskontakt vara bra. Fråga hur eller om personen vill bli ledsagad. 

Många sätt att ledsaga 

Det finns många olika sätt att ledsaga någon; personen med synnedsättning håller i ledsagarens ena arm strax ovanför armbågen eller på axeln. Ledsagaren bör inte ta tag i den som ledsagas eller försöka skjuta hen framför sig, det är obehagligt och fyller ingen funktion. När den som ledsagas håller i ledsagarens arm går hen automatiskt ett halvt steg efter. Ledsagaren uppmärksammar hinder och när det blir smalt drar hen bak den arm som personen med synnedsättning håller i. hela ekipaget blir då lika smal som ledsagaren och ni kan smidigt gå förbi människor och annat som står i vägen.


Trappor och annat 

När du ledsagar uppmärksamma personen med synnedsättning på eventuella kommande hinder; trappor, rulltrappor, kanter, folksamlingar.
När ni åker rulltrappa; säkerställ att den du ledsagar har uppfattat var rulltrappan börjar och kan lägga en hand på handledaren om hen vill. Det är ledsagaren som först kliver på rulltrappan, aldrig puffa fram den ledsagade så denne rullar iväg och ledsagaren hamnar bakom. Ledsagarens uppgift är alltid och jämt att vara före personen som ledsagas, ta eventuella hinder och/eller varna för dem. Dessutom kan ledsagaren vara ett balansstöd i trappor, rulltrappor och andra förflyttningar i nivåer.
Vid vanliga trappor kan ledsagaren lägga den ledsagades hand på handledaren om hen vill det. Fråga om hen vill gå med ledsagaren eller hålla i handledaren. 

Alla är olika   

Slutligen: Alla människor är olika, både den som behöver hjälp och den som ledsagar. Därför är det bra att kommunicera, fråga, lyssna och vara lyhörd. Personer med grav synnedsättning kan exempelvis vara barndomsblinda, förlorat synen i vuxen ålder, ha flera funktionsnedsättningar, vara i varierande ålder, ha superkoll på sin omgivning och använda käppen flitigt eller vara jätteosäkra och inte vilja använda käppen alls.

Allt stöd och alla hjälpande händer är viktiga och uppskattade!En person med synnedsättning kanske behöver stöd/hjälp ibland men i andra fall kanske hen säger; Nej tack till hjälp, kanske till och med lite vresigt, då är det viktigt att man inte tar det personligt, hen kan vara stressad över att inte ha kontroll eller ha en dålig dag som vem som helst. 

Att ledsaga är viktigt och uppskattat, lycka till!