Information om samhällsstöd vid funktionsnedsättning

Habilitering & Hälsas telefontjänster, om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.

Inom Habilitering & Hälsa finns en frågetjänst där socionomer svarar på frågor om samhällets stöd vid funktionsnedsättning. 

De har också en telefonrådgivning som ger stöd i svåra utmaningar i vardagen, till exempel att hantera konflikter och stress. 

Personer med funktionsnedsättning och närstående kan boka en tid för ett telefonsamtal med dem, till båda dessa tjänster via Habilitering & Hälsa - Region Stockholm. De ringer därefter upp, den bokade tiden. 
Samtalet är kostnadsfritt, kan pågå 45 minuter och journalförs.

Länk till: Frågetjänst och rådgivning (habilitering.se) 
Länk till nedladdningsbar folder: Folder om frågetjänst och rådgivning (habilitering.se)