Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson sitter vid podiet
Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson

Årsmöte

Sedan 1918 så har distriktet varje år ett årsmöte, där styrelsen och representanter från lokalföreningarna beslutar om distriktets verksamhet och budget.

Årsmöte

Årsmötet kommer att hållas den 27 april 2024 på Quality Hotel Winn.