Mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson sitter vid podiet
Vid årsmötet 2018, mötesordförande Maria Fälth och ordförande Karin Hjalmarson

Årsmöte

Sedan 1918 så har distriktet varje år ett årsmöte, där styrelsen och representanter från lokalföreningarna beslutar om distriktets verksamhet och budget.

Årsmöte

Årsmötet 2024 hölls den 27 april på Quality Hotel Winn i Haninge.
Årsmötesprotokollet kan laddas ner via denna länk: #mce_temp_url#

Årsmöteshandlingar 2024:
01. Kallelse Ombud
02. Föredragningslista
03. Arbetsordning
04. Förslag till utskottsarbete
05. Verksamhetsberättelse 2023
06. Verksamhetsrevisorsrapport för 2023
07. Årsredovisning SRF Stockholm Gotland 2023
08. Revisionsberättelse Srf Stockholm Gotland 2023
09. Arvoden till av representantskapet valda funktionärer
10. Valberedningens rapport och förslag
11. Verksamhetsplan 2025-2026
12. Förslag till Rambudget 2025
13. Förslag till Årsavgift 2025
14. Rapport om bifallna motioner och protokollsanteckningar
Motion från styrelsen till SRFs kongress_a_Audioguide
Motion från styrelsen till SRFs kongress_b_Direktanslutna medlemmar
Motion från styrelsen till SRFs kongress_c_SRF fungerande telefonväxel
Motion från styrelsen till SRFs kongress_d_Syncentralernas kompetensförsörjning
Motion från styrelsen till SRFs kongress_e_Syntolkningsapp
Motion från styrelsen till SRFs kongress_f_Ändring av datum i stadgarna bilaga 1
Motion inkommen till styrelsen_Avdragsrätt donationer till forskning