Foto på Gösta Karlsson
SRF Gotlands ordförande, Gösta Karlsson

Välkommen till SRF Gotland

Synskadades förening, SRF Gotland, vänder sig till synskadade barn och vuxna på Gotland.

Inom SRF Gotland har man möjlighet att få träffa andra synskadade som har svårigheter med att se. Det är inte alltid lätt att vara synskadad i ett samhälle som är anpassat för seende.

Det är då viktigt att få dela sina tankar med andra i samma situation och upptäcka att man inte är ensam om sina särskilda förutsättningar.

Synskadades förening, SRF Gotland, arbetar för att synskadade på Gotland ska kunna känna sig aktiva och delaktiga i samhället.

Genom medlemskap i Synskadades förening på Gotland ger man tyngd åt vårt påverkansarbete på samhället för de synskadade. Det är lättare att påverka och förändra genom styrkan i en förening, än som enskild person.

Anhöriga är också välkomna som stödjande medlemmar i föreningen.

Som medlem i Synskadades förening, SRF Gotland, kan man delta i temamöten, studiecirklar, temakvällar, prova-på-aktiviteter, syntolkad teater, motionsaktiviteter och utflykter speciellt anpassade för synskadade.

Stöd dig själv med ditt medlemskap!