Kontakt

SRF Gotland

Neptungatan 9 (Ingången är från baksidan, och är tillgängligt med rullstol och rullator.)
621 40 Visby
E-post: srf.gotland1611@gmail.com 

Gösta Karlsson, Ordförande
Telefon: 070-992 00 12
E-post: g.kzzon@gmail.com

Gunnel Nyström, Vice ordförande
Telefon: 0498-24 50 26

Margareta Bolin, Sekreterare
Telefon: 0498-27 84 66