En vuxenhand och en barnhand som läser en taktil barnbok

Träffar för synskadade föräldrar

Som förälder är det skönt att prata med andra i samma situation. Inom SRF Stockholm Gotland anordnar vi träffar för synskadade föräldrar några gånger per år. Vi har också en diskussionslista där synskadade föräldrar kan bolla frågor med varandra.

Att bli förälder innebär en stor omställning för alla. Det kommer hela tiden nya saker att oroa sig för och nya frågor att ta ställning till.

Är man en synskadad förälder kanske man funderar på många praktiska saker och grubblar över hur allt ska lösa sig. I takt med att barnet sedan växer förändras förutsättningarna och behoven för både barn och föräldrar ändras. Just som det känns som att man har grepp om en situation, kommer det in nya parametrar som ska hanteras.

Som synskadad förälder är det därför viktigt att få stöd på olika sätt. Inom SRF Stockholms och Gotlands län anordnar vi träffar för synskadade föräldrar några gånger per år.

Ibland ses föräldrarna under en kväll och diskuterar några gemensamma frågor som det finns funderingar kring. Det kan till exempel handla om hur man ska lösa skjutsning och hämtning till barnets aktiviteter eller hur man kan hjälpa sitt barn med läxorna om man inte kan läsa texten i skolböckerna.

Ett annat exempel på aktivitet är besök i en leksaksaffär efter stängningsdags, då det finns chans att känna och undersöka allt i lugn och ro. Ibland ordnas också aktivitet med övernattning tillsammans med den synskadade förälderns familj.

Det finns också en lista där synskadade föräldrar inbördes kan diskutera om allt möjligt som rör föräldraskapet. För att gå med i listan, skicka ett mail till kristina.ljung@srfstockholmgotland.se