Region Stockholm måste följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS

Offentliga aktörers, exempelvis region Stockholms, webbplatser och mobila applikationer ska enligt lag vara tillgängliga (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS). Lagen infördes för webbplatser i september 2018 och för appar i juni 2021. Trots detta utestängs vi med synnedsättning fortfarande från en hel del av regionens digitala kommunikation.

Ett tydligt exempel är Stockholm Syncentrals app Nära. Appen togs fram under pandemin för att kunna erbjuda digitala besök. Tyvärr köptes en lösning in som inte var användbar. Efter klagomål är nu appen någorlunda användbar för patienterna. Dock kan fortfarande inte synskadade medarbetare på Syncentralen hantera digitala vårdbesök, vilket vi anser är helt oacceptabelt. Regionen i allmänhet, och Syncentralen i synnerhet, ska vara en tillgänglig arbetsgivare.

Ett annat exempel är bristen på syntolkning i merparten av de filmer som regionen tar fram. Det kan vara filmer om hur man genomför ett hälsotest i hemmet, om utbyggnaden av den framtida tunnelbanan eller presentationer av konsten på t-banestationerna. I DOS-lagen står: ”ordna med syntolkning om det behövs för att personer med begränsad syn ska kunna ta del av innehållet”. Många av regionens filmer saknar både ljud och syntolkning. Detta gör att vi med synnedsättning utesluts från den information som regionen förmedlar. 

Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland vill:
Att region Stockholms medarbetare som ansvarar för digital kommunikation följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Att region Stockholm är en arbetsgivare som säkerställer att samtliga digitala system är användbara även för synskadade anställda.

Uttalandet antaget vid Synskadades Riksförbund, SRF, Stockholm Gotlands årsmöte den 23 april 2022 i Stockholm.