Protest mot krisande färdtjänst

Oron och ilskan ökar bland färdtjänstresenärerna i Stockholm. Dagens situation påminner alltmer om förra hösten, då färdtjänsten under högtrafik fungerade sämre än någonsin. Värst drabbade är de som behöver färdtjänsten i vardagen, för att ta sig till jobbet eller studierna.

Smärtgränsen är nu nådd. Därför anordnar funktionshinderförbunden SRF och DHR i morgon tisdag en manifestation i samband med landstingsfullmäktiges möte i landstingssalen. 

Tid: Tisdag den 17 oktober kl. 9.00 – 12. 00.
Plats: Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. (Baksidan, vid entrén till landstingssalen). 

Temat för manifestationen är ”En rättvis och väl fungerande färdtjänst!”

– Vi får hela tiden höra berättelser om bilar som är kraftigt försenade och om en resegaranti som bara kan beklaga men inte hjälpa resenärer som blir strandsatta, säger Hamaddah Mansour, ombudsman på Synskadades Riksförbund, SRF Stockholms och Gotlands län.  

Den gemensamma nämnaren i resenärernas berättelser är att färdtjänsten inte längre går att lita på. Det som skulle vara en hjälp i vardagen har istället blivit ett ständigt orosmoln. 

Se även:https://www.metro.se/artikel/debatt-färdtjänsten-ett-lotteri-med-tryggheten-som-insats

Synskadades Riksförbund (SRF) och Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) är ideella organisationer, som verkar för att personer med funktionsnedsättning ska ha lika rättigheter och möjligheter som andra i samhället. 

För mer information kontakta:Hamaddah Mansour 08-462 45 25 Hamaddah.mansour@srfstockholmgotland.se