På onsdag intar synskadade lapplisor Söder

Se upp Södermalm, nu lappar vi otillgängligheten.
21 september kl 8-9 sätter Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län fast gula p-lappar på felparkerade cyklar, dåligt avspärrade gatuarbeten, varuställ, gatupratare och andra hinder på Götgatan.

Aktionen ingår i den nationella kampanjen Gata för alla, signerad Synskadades Riksförbund. Kampanjen syftar till att uppmärksamma allmänheten på situationen för personer med synnedsättning i gatu- och trafikmiljön. En Sifo-undersökning från i fjol visar att var tredje person med en grav synnedsättning inte går ut själv. Skälet stavas en otrygg gatu- och trafikmiljö.

– När jag och andra synskadade ska korsa gatan kan vi inte ta ögonkontakt med bilförarna. Det är både farligt och obehagligt att ta sig över, säger Karin Hjalmarson, ordförande i Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län.

Under kampanjen Gata för alla uppmanar Synskadades Riksförbund allmänheten att visa större hänsyn till personer med synnedsättning. Vi vill även belysa den vita käppen som är ett livsnödvändigt hjälpmedel för många med en synnedsättning. Endast sju av 10 svenskar vet att den vita käppen används av personer med nedsatt syn för att ta sig fram.*

– Fråga gärna om vi med vit käpp behöver hjälp om vi verkar osäkra, säger Karin Hjalmarson.

Gata för alla startade den 1 september och pågår till och med den 15 oktober, Vita Käppens dag.

* Källa: Novus-undersökningen ”Vita käppen” som besvarades av 1001 personer mellan 18-79 år i juni 2016.

Kontakt


Karin Hjalmarson, 0709-50 99 36
ordförande
Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län

Pia-Lena Krischél, 08-462 45 19
ombudsman
Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län
Pia-lena@srfstockholmgotland.se