Vi söker deltagare till en arbetsgrupp för Kulturfrågor

SRF Stockholm Gotland kommer att starta upp en ny arbetsgrupp inom Kultur. Gruppen kommer jobba för att regionfinansierad kultur ska vara tillgänglig för personer med synnedsättning.

Vi söker dig som är utövare inom något kulturområde eller allmänt kulturintresserad. Arbetsgruppens möten kommer att vara på kvällstid, fyra till sex gånger / år, på kansliet eller digitalt.

Gör en intresseanmälan genom att skriva en kort beskrivning av dig själv och maila till sofia@srfstockholmgotland.se eller ring på 08-462 45 17.