En tunnelbanenedgång där två rulltrappor finns centrerade på bilden, emellan dem finns en trappa. En man och kvinna kliver av den vänstra rulltrappan. Tunnelbanestationens väggar är blå- och vitmålade med mönster i en mörkare blå nyans.
En tunnelbanestation i Stockholm

Var med och påverka tillgängligheten i kollektivtrafiken

Hur upplever du tillgängligheten i kollektivtrafiken? Fungerar högtalare som de ska? Hittar du dörrknappen för att kunna kliva på pendeltåget? Nu är det dags att anmäla allt som inte fungerar!

Nu under vecka 24 vill vi att du anmäler bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken. 

Distriktet är intresserad av att veta hur de tillgänglighetsanpassningar som finns i kollektivtrafiken fungerar i verkligheten. Vi har därför bestämt oss för att göra en kampanj där vi behöver din hjälp. Under vecka 24 (10-16 juni) vill vi att du anmäler ALLT som inte fungerar. Till exempel högtalare som inte fungerar eller hörs dåligt, problem att hitta knappen för att gå på pendeltåget eller något annat som har med tillgängligheten att göra.

Vi vill att ansvariga ska få veta att det är saker och ting som inte fungerar – utan anmälningar ingen kunskap om bristerna!

Så det är toppen ifall du anmäler alla fel du stöter på till Tillgänglighet | SL på tel: 020 120 20 22. Meddela även dessa fel till Intressepolitiska handläggaren för fysisk tillgänglighet och ögonsjukvård Sofia Naesström, på SRF Stockholm Gotland på tel: 08-462 45 17 eller sofia@srfstockholmgotland.se

Tack för att du är med och bidrar till en mer tillgänglig kollektivtrafik!