Tredje dos med covid-vaccin

Idag har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till boende vid SÄBO, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

Region Stockholm har fört en dialog med vårdgivare för att förbereda en tredje dos och startar med att be de vårdgivare som ansvarar för läkarinsatserna vid äldreboenden att vaccinera de boende samt att erbjuda eventuell personal som ännu inte är fullvaccinerade möjligheten att göra det.

På måndag den 4 oktober öppnar bokningen till vaccinationsmottagningarna för de som är 80+. Det är viktigt att de som är 80+ lätt ska kunna boka sin vaccination för tredje dosen via Alltid Öppet appen eller via telefonbokningen. Finns det någon som tidigare inte vaccinerat sig med båda doserna vaccin finns det givetvis möjlighet att boka sig för sin första eller andra dos. Den som önskar vaccinera sig på sin vårdcentral kan göra det ytterligare någon vecka senare.

Har behov av ledsagning så kontaktar du Sabbatsbergs sjukhus via telefonbokningen på tel. 08–428 429 30. Du berättar i telefonbokningen att du önskar boka en tid med ledsagare. Mer information hittar du här.

Personer som är födda 1941 och tidigare kommer även att få ett brev hem inom ett par veckor med information om hur de ska boka sin vaccinationstid antingen via appen Alltid öppet eller via vår telefonbokning.
Brevet som de som är 80+ får hemskickat är skrivet på svenska och engelska men innehåller också kortare information på åtta andra språk – arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska – för att nå ut till alla invånare.

Personer med hemtjänst och hemsjukvård kommer att vaccineras i samråd med vårdgivare som ansvarar för basal hemsjukvård och arbete pågår nu för att de ska erbjudas den tredje dosen så snart som möjligt.
Personer med hemtjänst kommer att erbjudas vaccination via sina vårdgivare. Vaccinationen sker antingen i hemmet eller vid deras husläkarmottagning.

Personer födda 1941 eller tidigare får boka tid för vaccination med start måndag den 4 oktober.