Medverka i punktskriftsstudie

Är du elev, eller lärare till en elev som läser punktskrift? Då kan du hjälpa Punktskriftsnämnden genom att medverka i deras studie.

Företaget Medow har fått uppdraget av Punktskriftsnämnden och MTM att genomföra en studie som ska undersöka vilka läromedel, metoder och tekniker som idag används för att undervisa i matematik och programmering på svenska grund- och gymnasieskolor. Studien ska även undersöka hur väl dessa fungerar för punktskriftsanvändare. Visionen är att skapa en flexibel och fungerande läromiljö för punktskriftsanvändare.

Nu söker Medow deltagare som vill dela med sig av sina upplevelser av studier i matematik och/eller programmering genom att fylla i ett frågeformulär. Dem som vill kan även delta i en intervju. Medow söker både studerande och nyutexaminerade punktskriftsanvändare samt lärare som undervisar eller har undervisat punktskriftsanvändare i matematik och/eller programmering.
 
Om du eller någon du känner vill hjälpa till att förbättra tillgängligheten för studier i matematik och programmering kontaktar du info@medow.se.

Du kan även läsa mer om studien på MTM:s hemsida: www.mtm.se