Hur fungerar ögonsjukvården?

Hur tycker du att ögonsjukvården i region Stockholm fungerar? Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland vill gärna få in både positiva och negativa omdömen kring privata ögonkliniker och ögonklinikerna på de stora sjukhusen.

Lämna ditt omdöme till Sofia Neasström på telefon 08-462 45 17 eller via e-post: sofia@srfstockholmgotland.se 

Tack för att du hjälper oss i vårt arbete för att få en bättre ögonsjukvård!