Distriktet bjöd politiker på fika i mörker

Fredagen 8 december bjöd distriktet politiker från regionstyret på en förmiddagsfika helt i mörker. Bland annat kom hälso- och sjukvårdsregionrådet Talla Alkurdi,(S), till Svartklubben på Södermalm.

Förutom Talla Alkurdi deltog även Robert Johansson, (S), Personalregionråd, Stefan Wanngård Johansson, (S), ordförande Trafiknämnden samt Lina Aboul Nasr El Yafi och Marta Aguirre Godoy, (V), båda ledamöter regionfullmäktige. Dessutom var tre politiska sekreterare på plats.

Syftet med fikat var att erbjuda en lite annorlunda insiktsutbildning. Distriktets förhoppning är att politikerna genom upplevelsen, prata, lyssna, hälla utan spill och att skicka pepparkasfaten utan möjlighet att bedöma avstånd gav en minnesvärd förståelse för hur det kan vara att leva med en synnedsättning. 

Merparten av distriktsstyrelsen, kanslichefen  samt de intressepolitiska handläggarna deltog. Flera goda samtal fördes om våra aktuella intressepolitiska frågor, bland annat ledsagning i vården, praktikplatser i regionen och färdtjänsten.