Bidra med dina erfarenheter

Distriktet vill gärna få in berättelser om hur det är att besöka vården och Folktandvården.

Har du mötts av enbart en digital incheckningsskärm i en lokal utan personal? Eller har du fått ett bra bemötande, ledsagning och hjälp med det du behöver? 

Hör gärna av dig med dina erfarenheter så får vi ett viktigt underlag till vårt påverkansarbete. 

Mejla handläggare Pia-Lena på epostadress (länk)pia-lena@srfstockholmgotland.se eller ring på telefon 08-462 45 19. Du kan naturligtvis vara anonym och vi sprider inte namn eller personuppgifter till någon utanför distriktet.

Tack för din återkoppling!