Övriga kommuner

Några kommuner i länet saknar en lokalförening. Bor du i en sådan kommun är du välkommen att bli medlem på distriktsnivå hos oss på SRF Stockholm Gotland. Eller så kan du välja att bli medlem i någon av de andra lokalföreningarna om du vill. 

Vi på SRF Stockholm Gotland, distriktet kallat, anordnar lokala medlemsaktiviteter och träffar i din hemkommun. För dig som medlem blir det alltså ingen skillnad att vara medlem på distriktsnivå eller i en lokalförening. Exempel på aktiviteter vi arrangerar är:
Regelbundna träffar med trevlig gemenskap och erfarenhetsutbyte där vi tipsar och stöttar varandra 
Föreläsningar med inbjudna gäster
Studiebesök
 Sommar- och julluncher
Vår- och Sommarutflykter
Chokladprovning

Du har också möjlighet att vara med och påverka hur vår verksamhet ska bedrivas och vilka frågor vi ska arbeta med. 

Undrar du över något eller vill du bli medlem?
Välkommen att höra av dig till Britta Eskils Janse tel. 08-462 45 16