Välkommen till SRF Attunda

SRF Attunda vänder sig till synskadade barn och vuxna samt deras anhöriga i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner.

Inom SRF Attunda får man träffa andra personer med synnedsättning och med liknande problem. Det är inte alltid lätt att vara synskadad i ett samhälle som är anpassat för seende.

Det är då viktigt att kunna få dela sina tankar och erfarenheter med andra i samma situation och upptäcka att man inte är ensam om sina särskilda förutsättningar. Genom föreningen kan man också få information och tips som underlättar vardagen.

SRF Attunda arbetar för att personer med synnedsättning i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna ska kunna känna sig aktiva och delaktiga i samhället.

Genom medlemskap i SRF Attunda ger man tyngd åt föreningens arbete med att på olika sätt påverka samhället för att tillgodose synskadades behov. Det är lättare att påverka och förändra genom styrkan i en förening än som enskild person.

Anhöriga är också välkomna som stödjande medlemmar i föreningen.

Som medlem i SRF Attunda är man välkommen att delta i till exempel tema- och informationsmöten, studiecirklar, prova-på-aktiviteter, syntolkad teater, motionsaktiviteter och utflykter speciellt anpassade för synskadade.

Stöd dig själv med ditt medlemskap!