Välkommen till SRF Vaxholm-Österåker

SRF Vaxholm-Österåker vänder sig till synskadade samt deras anhöriga i Vaxholm och Österåker. I vår förening får man träffa andra med synnedsättning och med liknande problem. Vi har bra lokaler i Vaxholm och Åkersberga där vi träffas varje vecka. Det är inte lätt att vara synskadad i ett samhälle gjord för seende.      

Det är viktigt att kunna prata om sina tankar och erfarenheter med andra i samma situation och upptäcka att man inte är ensam om sina särskilda förutsättningar. I och genom vår förening kan man också få information och tips som underlättar vardagen.      

SRF Vaxholm-Österåker arbetar för att personer med synnedsättning ska vara aktiva och delaktiga i samhället. Vi vill inte att synskadade hamnar i obehövlighet och ensamhet.   Genom medlemskap ger du tyngd åt vår förenings verksamhet med att på olika sätt påverka samhället för att tillgodose synskadades behov och rättigheter. Det är lättare att påverka och förändra genom en förening än som enskild individ.      

Som medlem i vår SRF förening är man välkommen att delta i många aktiviteter i alla SRF föreningar i Stockholms län. Exempel på sådana aktiviteter: Informations möten, tema dagar, studiecirklar, prova-på-aktiviteter, syntolkad teater, motionsaktiviteter, kulturella aktiviteter och utflykter speciellt anpassade för oss synskadade.Närstående och anhöriga är också välkomna att bli stödjande medlemmar.