Välkommen till SRF Södertälje-Nykvarn

SRF Södertälje-Nykvarn

Vi har varit lokalförening till distriktet sedan 1977.

Vi arbetar för:
- att inom Södertälje och Nykvarns kommuner bevaka och hävda synskadades intressen
- att ge synskadade tillfälle till erfarenhetsutbyte samt
- att genom en varierad fritidsverksamhet stimulera till ett aktivt liv och därmed utgöra en viktig rehabiliteringsresurs.

Våra medlemsaktiviteter håller vi numera huvudsakligen i Bergvik, som är ett seniorboende på Telgehusvägen 4 i Södertälje.

De olika studiecirklarna har vi på Södertälje stadsbibliotek.

Alla, även medlemmar från andra lokalföreningar, är varmt välkomna till våra aktiviteter.