Hus vid vattnet i solnedgång
Välkommen till SRF Norrtälje

Välkommen till SRF Norrtälje

SRF Norrtälje är en av lokalföreningarna inom Synskadades Riksförbund. SRF Norrtälje bildades 1963.

Vi är till för dig som ser dåligt eller är förälder till barn under 18 år som har en synnedsättning och att du/ni bor i Norrtälje, Rimbo, Hallstavik eller i någon annan del av kommunen. 

Vi tycker att alla människor har lika värde oavsett om man ser dåligt eller inte alls. Därför arbetar vi tillsammans med för att påverka vår situation så att vårt liv blir så jämställt som möjligt och att vi kan leva ett självständigt liv. ”Självständighet ger styrka", det innebär bland annat att vi försöker påverka vårt samhälle så att det tar hänsyn till våra behov och förutsättningar. 

Viktigt är också att vi får så bra hjälpmedel som möjligt och träning i att använda dessa efter var och ens behov.Vi hjälper och stödjer varandra för att vår vardag ska fungera bra.För att nå dessa mål erbjuder vi varierande aktiviteter. 

SRF i Norrtälje anordnar bland annat:

  • Regelbundna tipsträffar med gemenskap och erfarenhetsutbyte samt Information av olika slag 
  • Medlemsträffar med underhållning 
  • Studiecirklar 
  • Studiebesök 
  • Resor och fester  

Information om aktuella aktiviteter finner du i distriktets aktivitetskalender.

Du kan också ringa till SRF distriktets växel tel. 08-462 45 00.