Foto på ingången till föreningen
Ingång till föreningslokalen

Välkommen till SRF Lidingö

Synskadades Riksförbund, SRF Lidingö vänder sig till synskadade vuxna och barn i Lidingö Stad.
Inom SRF Lidingö har man möjlighet att träffa andra synskadade som har svårigheter med att se. Det är inte alltid lätt att vara synskadad i ett samhälle som är anpassat för seende.

Som medlem i SRF Lidingö kan du delta i medlemsmöten, utflykter, vinprovning, luciafirande, få tips och råd om hjälpmedel samt taltidningar med nyheter och viktig information.

Medlemsmöten har vi en gång i månaden, på måndagar.

Genom ditt medlemskap i vår förening ger du tyngd åt vårt påverkansarbete gentemot kommuner och landsting. Det är lättare att påverka och förändra genom styrkan i en förening, än som enskild person. Anhöriga och vänner är välkomna som stödjande medlemmar.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Varmt välkommen som medlem!