SRF Järfälla-Upplands Bro

Vår förening vänder sig till synskadade som bor i Järfälla och Upplands Bro, men även icke synskadade är välkomna som stödjande medlemmar.

Hos oss har du möjlighet att träffa andra synskadade för att utbyta erfarenhet, tips och för att lösa problem i vardagen.
Det är viktigt att få dela sina tankar med andra i samma situation och upptäcka att du inte är ensam. Det är inte alltid lätt att vara synskadad i ett samhälle som är anpassat för seende.

Som medlem i SRF Järfälla-Upplands Bro kan du delta i medlemsmöten, utflykter, julfest, få tips och råd om hjälpmedel samt taltidningar med nyheter och viktig information.

Vi har medlemsmöten en gång i månaden, på tisdagar samt en studiecirkel om Stockholm varje måndag.

Genom ditt medlemskap i vår förening ger du tyngd åt vårt påverkansarbete gentemot kommuner och andra samhällsaktörer. Det är lättare att påverka och förändra genom styrkan i en förening, än som enskild person.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Varmt välkommen som medlem!