Välkommen till SRF Huddinge

              Ordförande, Siw Olsson med sin ledarhund, Kelvin


Synskadades Riksförbund (SRF) i Huddinge vänder sig till synskadade barn och vuxna i Huddinge kommun.

I vår förening har du möjlighet att träffa andra synskadade för att utbyta erfarenhet och tips för att lösa problem i vardagen. Det är viktigt att få dela sina tankar med andra i samma situation och upptäcka att du inte är ensam. Det är inte alltid lätt att vara synskadad i ett samhälle som är anpassat för seende.

Vår förening arbetar för att vi synskadade i Huddinge ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället.

Guidad visning i Uppsala domkyrka för medlemmar
Medlemmar som är på guidad visning i Uppsala domkyrka

Genom ditt medlemskap i vår förening ger du tyngd åt vårt påverkansarbete gentemot kummun och landsting. Det är lättare att påverka och förändra genom styrkan i en förening, än som enskild person.

Som medlem i SRF Huddinge  kan du delta i temamöten, studiecirklar, temakvällar, prova-på-aktiviteter, syntolkad teater, motionsaktiviteter och utflykter som är speciellt anpassade för synskadade.

Som synskadad i Huddinge kan du söka bidrag ur vår stiftelse. Du kan söka för rekreation och hjälp med ledsagning.

Anhöriga och vänner är också varmt välkomna som stödjande medlemmar.

Stöd dig själv med ditt medlemskap!

Några medlemmar med skog och ett hus i bakgrunden
Några av våra medlemmar ute i det gröna.