Några medlemmar samt

SRF Botkyrka-Salem

SRF Botkyrka-Salem består av kommunerna Botkyrka och Salem. Vi har funnits i över 40 år. Vi jobbar med att bevaka frågor som berör personer med synnedsättning i kommunerna.

Verksamheten är öppen för alla personer med synnedsättning, deras anhöriga och andra intresserade.
Föreningen är partipolitisk och religiöst obunden.

Vi informerar och försöker påverka allmänhet, politiker och tjänstemän för att de skall få veta hur det är att leva med olika synnedsättningar.Våra träffar har olika innehåll som studiecirklar, utflykter, föreläsningar och vinprovning. Vi ordnar promenader i Tullinge och i Salem. Våra träffar är 1-3 gånger i månaden med uppehåll under juli.
Vi informera om träffarna i taltidningarna och i lokaltidningarna. Det finns ett telefonnummer, där man kan höra de närmaste kommande aktiviteterna samt anmäla sig. 

För att komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa ordförande Urban Eriksson på 076-850 29 72 eller föreningens mobil på: 070-646 29 34