SRF Botkyrka-Salem

Vi är en förening för synskadade som bor i Botkyrka och Salems kommun. Föreningens huvuduppgift är att bevaka och tillvarata synskadades intressen. 
Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.

En av våra viktigaste uppgifter är att aktivera och informera synskadade om deras rättigheter och möjligheter till att få ett bra liv.
Vi ordnar verksamhet med varierande innehåll, exempel champagneprovning, melodikryss och studiebesök på Nordiska museet.
En gång per år åker vi på en dagsresa till olika intressanta resmål och i december så har vi en julfest.
Vi arrangerar även flera studiecirklar med varierande innehåll, utifrån medlemmarnas önskemål.
Flera av våra träffar sker i samarbete med SRF Huddinge och SRF Södertälje-Nykvarn.

I aktivitetskalendern så kan du se vad vi gör och när, samt anmäla dig till de aktiviteter som du tycker låter trevliga.


Vi har personer som är med i olika samverkansråd, där vi träffar politiker och tjänstemän. På dessa möten försöker vi påverka frågor som berör människor med olika funktionsnedsättningar.