Bild på text under förstoringsglas

Nya Syncentralen upphandlad utan konkurrens

Upphandlingen av Syncentralen i Stockholm är klar. Majoriteten i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat att tilldela företaget Sodexo AB uppdraget. Sodexo var den enda anbudsgivaren.

-Jag tror att det beror på att det är första gången som verksamheten upphandlas och då är den relativt okänd. Det viktiga är att anbudsgivaren uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Förvaltningen har jobbat mycket med att få det så bra som möjligt och haft kontakt med patientföreningen, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för funktionshinderfrågor.

Sodexo har ingen tidigare erfarenhet av rehabilitering för synskadade. Trots bristen på erfarenhet på området har företaget inte varit i kontakt med SRF-distriktet inför upphandlingen:

-Vi vill slå vakt om att vi kommer att ha en kvalitativ rehabilitering och habilitering här i Stockholm. Och vi hoppas kunna ha en dialog med den nya ledningen och få möjlighet att ställa de frågor vi har, säger Karin Hjalmarson, ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län.

Med en ny aktör förväntar sig Ella Bohlin tydliga förbättringar på flera plan:

-Syncentralen har inte fungerat som vi önskat. Patientbesöken måste öka och två månaders väntetid är inte acceptabelt. Man måste bli bättre på att kunna ta emot patienterna i tid. Sodexo har också angett i sitt anbud att de ska följa den tekniska utvecklingen, så att personalen ständigt är uppdaterad på vilken ny teknik som finns att tillgå och att de synskadade får ta del av den.

-När Sodexo tar över 2017 ska också kompetens och utbildning hos all personal kartläggas och vid behov kompletteras.

I avtalet med landstinget ingår regelbunden uppföljning av kvalitén på verksamheten. Ella Bohlin är också kritisk mot att alla patienter inte fått en individuell vårdplan.

-Det har alla rätt att få och vi kommer att titta noga på att den nya aktören uppfyller det kravet.

Sodexo tar över driften av Stockholms Syncentral från den 15 mars 2017.