Inbjudan till manifestation

Välkommen till en manifestation för en jämlik och fungerande färdtjänst. I november förväntas landstingsfullmäktige besluta om landstingets budget för 2018. I budgetförslaget står landstinget fast vid principer om ett mycket begränsat antal resor för färdtjänsttaxiresenärer, dessvärre vill landstinget också införa ett tak för de som idag kan resa efter sina behov.

Samtidigt försämras färdtjänstkvalitén på nytt i Stockholms län och oron ökar bland resenärerna. Bilar som blir kraftigt försenade, en resegaranti som inte kan göra mer än att beklaga problemen och en kundservice som ser som sin enda uppgift att skicka ut brev med ursäkter, har åter blivit en realitet. Effekten blir att färdtjänsten inte går att lita på och att vardagen blir svår att planera. Situationen påminner alltmer om förra höstens kaos, då färdtjänsten under högtrafik fungerade sämre än någonsin. Därför bjuder SRF Stockholms och Gotlands län i samarbete med DHR Stockholms län in till en manifestation, i samband med landstingsfullmäktige sammanträde, för en jämlik och fungerande färdtjänst.
             
Tid: Tisdag den 17 oktober kl. 09.00 till kl. 12.00. Plats: Utanför landstingssalen, på baksidan av landstingshuset. Hantverkargatan 45, Stockholm. Kom och gör din röst hörd! 
Löpande information kommer att finnas på vår hemsida: www.srfstockholmgotland.se 

För mer information kontakta Hamaddah Mansour, telefon 08 462 45 25, eller mail: hamaddah@srfstockholmgotland.se