Färdtjänstkvitton för år 2019

Medlemmar i Synskadades förening på Gotland som fortfarande har färdtjänstkvitton på erlagd egenavgift hemma, från resor med färdtjänst till eller från aktiviteter arrangerade av Synskadades förening på Gotland under 2019, har rätt att få tillbaka den del av egenavgiften som överstiger 40 kr i samband med resan t.o.r.

Samma förutsättningar gäller för färdtjänstresa, till eller från, egen motionsaktivitet. 

Skicka in kvittona på egenavgiften senast den 17 december till kassör Kenneth Eckard, Kulstäde Vall, 621 93 Visby, så betalar han ut mellanskillnaden. 

Uppge även det kontonummer som summan skall betalas till.
Sortera gärna kvittona i datumföljd om du har möjlighet.

Har du frågor ring Kenneth på tfn 26 60 98.